Silvouplè si o poko / tande Radio levanjil sa, nap mandew tanpri pa bliye fè sa

Ede nou simaye pawòl Bondye a nan lemond antye

pataje Radio levanjil sa avèk fanmi we zanmi or. Genyen anpil bel temwayaj